1.jpg
1.jpg
2.jpg
2.jpg
3.jpg
3.jpg
previous arrow
next arrow
Udruženja

Udruženja

Ženska podružina

Suočene sa kulturnim i ekonomskim zaostajanjem leskovačkog kraja, neprimerenim običajima i navikama, nekoliko žena (pre svega supruge činovnika sa strane) posle oslobođenja od Turaka, 1892. godine osniva Žensku podružinu, a posle dve godine i Žensku radničku školu.

Radilo se po planu narodnog prosvećivanja: održavana su predavanja iz higijene na matineima, priređivane su izložbe ženskih ručnih radova sa humanitarnim ciljevima: za Dom ratne siročadi i za Invalidsko udruženje.

Sokolsko društvo u Leskovcu


Leskovačko sokolsko društvo obnovljeno je u proleće 1922. godine zahvaljujući knjižaru Žiki D. Obrenoviću, jednom od osnivača „Dušana Silnog“ (1896). U njegove redove ulazila je omladina koja želi da razvije „pored fizičke snage, i intelektualnu“, a cilj organizacije je „telesno, umno i moralno vaspitanje naroda.“

Leskovačka Savezna streljačka družina

Okružna leskovačka savezna streljačka družina „Sveti kralj Milutin“ (osnovana 1899. godine) obnovila je rad tek 1926. godine.
Streljačka organizacija imala je jedan tradicionalan običaj koji je sve do Drugog svetskog rata veoma poštovan i cenjen. To je davanje novčanih priloga za „spomen-klinac“, obično vezan za osvećenje društvene zastave ili veće svetkovine.

Lovačko udruženje

Lovačko udruženje u Leskovcu ima dugu i bogatu tradiciju, okupljalo je građane svih socijalnih slojeva i zanimanja. Osnovano je 1896. i nastavilo je s radom posle Prvog svetskog rata, 1919. godine.

Dobrovoljna požarna družina grada Leskovca

Leskovac je prvi put u svojoj istoriji dobio organizovanu protivpožarnu zaštitu 10. avgusta 1930. godine. Između dva rata čitavom svojom aktivnošću vatrogasci su, pored osnovnih zadataka, obogatili kulturni i društveni život grada.

Fudbal u Leskovcu

Nije poznato ko je doneo fudbalsku loptu u Leskovac, ali je ova dinamična, privlačna i atraktivna fudbalska igra ubrzo privukla leskovačku omladinu. Prvi klub, „Obilić“, osnovan je u decembru 1919. godine, zatim se osnivaju klubovi: „Moravac“, „Jugović“, „Vardar“ i „Građanski“. Tek sa formiranjem „Momčila“ (1923) i „Josifa“ (1925), fudbalska igra u gradu postaje masovnija i popularnija, sportski doživljaji puniji, društveni život omladine sadržajniji, pogotovu što su u okviru klubova radile i kulturno-umetničke sekcije.

Velosipedsko društvo

Iako su mu počeci vezani za kraj 19. veka, kada je u gradu na Veternici 1899. godine osnovan Velosipedski klub „Dušan Silni“, biciklizam je u prvim godinama posle rata teško krčio put. Iako je varoški list Leskovački glasnik pisao da je krajem 1925. godine Leskovac imao 50 velosipeda, najozbiljniji pokušaj učinjen je tek avgusta 1936. godine kada je osnovano Velosipedsko društvo „Vihor“.

Aero-klub

Osnivačka skupština aero-kluba „Naša krila“ u Leskovcu održana je aprila 1925. godine na inicijativu Žike D. Obrenovića, knjižara iz Leskovca.

Planinarsko društvo

Osnivačka skupština Srpskog planinarskog i turističkog društva Beograd – podružnica Leskovac održana je 23. avgusta 1936.

Leskovački skauti

Među omladinom Leskovca, najviše srednjoškolskom, stekla je popularnost i dobila masovnost fizičko-rekreativna i vaspitna organizacija Steg skauta (izvidnika i planinki), osnovana 1919. godine. Imala je zadatak da „u prirodnom ambijentu“ na izletima, putovanjima, životom u prirodi, razvija kod mladih naviku za rad, „veštinu zanata“, ljubav prema muzici i slikarstvu. Etičke maksime članova su druželjublje, skromnost, istinoljublje, potpun odricanje „uživanja duvana i alkohola“.

Leskovačko kolo jahača

Na inicijativu Mihajla Mike Maznića, apotekara, osniva se u Leskovcu 1933. godine prvi konjički klub pod nazivom Leskovačko kolo jahača „Dubočica“.

Udruženje Leskovčana u Beogradu

Udruženje Leskovčana u Beogradu osnovano je 1933. godine sa ciljem da pomaže intelektualni, materijalni, moralni i socijalni razvitak svojih članova, da se održavaju veze sa zavičajem i neguju njegove kulturne i istorijske vrednosti, da pomaže inicijative i akcije na unapređenju privrede grada.

Izvod iz monografije
„Zlatno doba Leskovca 1918-1941“
Zvonimir Šimunec
Mira Ninošević
Veroljub Trajković 

 

  

Ministarstvo kulture
Filmski centar
Leskovac
RTS
Slide 1
Gradjevinar.jpeg
Slide 1
GW
Ministarstvo-DUiLS.jpeg
FHI Zdravlje
Narodno Pozoriste
muzej-leskovac-logo-180.jpeg
Hotel Gros
Etno brvnara Gros
Apostolovic180
DCP Hemigal
OTP banka
Martini Vesto - copy
Moravka pro
Home Centar VERA
Stefaneli Interacional
Lilly drogerie
BENU apoteka
Destilerija Porečje Vučje
Slide 1
Kozarak
Randjelovic.jpeg
Stankovic-D-Sainovac.jpeg
Viatec-Wood.jpeg
DrvoprometKocic.jpeg
Bland.jpeg
DrvoproduktVG.png
ludjo_stil.jpeg
termopellet.png
ABD.jpg
nivan-komerc.jpg
Prima Nova
Zlatan Trag
Budućnost promet
Keramika Leskovac
ZDK Media Bilbordi
Hotel Bell Inn
Dnevni Juga
Kanis
AC Stanković
previous arrow
next arrow